top of page
Search

Marianne Cronin - Šimtas Lenės ir Margo metų

Kokia siaura linija tarp sentimentalumo ir lazdos perlenkimo bandant skaitytoją sugraudinti. Pastarojo bijausi kaip velnias kryžiaus. Nieko nėra baisiau kaip itin intensyvus, sadistiškas autoriaus noras pravirkdyti skaitytoją, volioti jį skausme ir spardyti, spardyti spardyti. Ši "Šimto Lenės ir Margo metų" istorija tokia delikati ir jausminga, kad gniaužia širdį, bet tos raudonos linijos neperžengia - visko čia yra labai skoningai tiek, kiek reikia.


Trumpai apie ką: Lenė ir Margo dvi moterys, kurios susipažįsta ligoninėje. Lenė, jaunutė, vos septyniolikos ir jau gyvena paskutines savo diena, Margo dienos taip pat suskaičiuotos, bet jos gyvenimas žymi septyniasdešimt trečius metus. Lenė netikėtai supranta, kad sudėjus jų metus krūvon - gautųsi apvalus šimtukas. Šimtas metų įvairių patirčių: meilės, skausmo, išbandymų, džiaugsmo. Mirties akivaizdoje jos sugalvoja sukurti šimtą paveikslų visoms gyvenimo grimasoms atvaizduoti.


Kokia turtinga apmąstymų ši istorija. Kiek daug joje telpa. Tai tokie esminiai pamąstymai apie žmogaus gyvenimą, kabinant fundamentalias ir abejingų negalinčias palikti temas. Kaip turi jausti žmogus, kuris miršta septyniolikos? Ką reiškia mylėti žmogų, bet nebūti kartu? Ar gali tikra draugystė gimti vos per kelias akimirkas? Ar tikrai metai draugystei yra nesvarbu? Kas iš tiesų gyvenime svarbu? Ką atsiminsime gyvendami paskutines savo gyvenimo dienas?


Beprotiškai graži knyga. Nuostabi išdykėliška Lenė ir lygiai tokia pati pritrenkianti Margo. Koks lengvas ir kartu sunkus Lenės pasaulis, kai ji žino netrukus jį paliksianti. Koks sodrus ir išminties persmelktas Margo gyvenimas.

Jei norisi jautraus pasakojimo apie gyvenimą ir mirtį - labai rekomenduoju "Šimtas Lenės ir Margo metų".


#mariannecronin #simtaslenesirmargometu #knyga #knygos #dovana #baltoslankos #TheOneHundredYearsofLenniandMargot

70 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page