top of page
Search

Mark T. Sullivan - Paskutinis žaliuojantis slėnis

Skaityti apie karą karo metu - įdomi patirtis. Vienok, gali galvoti, kad ne laikas sau dar labiau kelti stresą, iš kitos pusės - įdomus suvokimas, kad nieko naujo pasaulyje nevyksta, viskas kažkada jau buvo ir įdomu sužinoti kaip visa tai buvo išgyventa. Skaičiau su dideliu susidomėjimu ir trumpai pasidalinsiu savo įspūdžiais.


Tai vienos šeimos istorija Antrojo pasaulinio karo metu. Konkrečiau - Stalinas įsiveržia į Ukrainą ir Martelų šeima nusprendžia emigruoti į Vakarus ir surasti savo paskutinį žaliąjį slėnį - vietą, kurioje visi apsistos ilgam ir bus kartu. Tai trumpa anotacija tokia, o realiai knygoje tie daug sluoksnių, kad sunku išvardinti. Autorius įsigilinęs į istorines subtilybes, puikiai vaizduoja herojų vidinį gyvenimą, kiekvienas personažas iki galo išvystytas ir pasakojimas tiesiog slysta. Seniai su tokiu dideliu susidomėjimu skaičiau knygą.

Istorija puikiai parašyta - ne tik apdovanoja skaitytoją įvairiausių pojūčių puokšte, bet ir maloniai skaitosi. Išgyvensite siaubą, jaudinsitės dėl herojų likimo, sirgsite už juos, bus momentų, kurie jus šokiruos, džiaugsitės, kai veikėjams seksis.

Keistas jausmas buvo skaityt apie rusų kariuomenę. Manau, autorius puikiai perprato ir atvaizdavo sovietų mentalitetą, daugelio sprendimų nelogiškumą. Sutikite, yra reta, kad vakariečiai taip gerai būtų įsigilinę į rusų logiką. Beskaitant, pradėjo eiti baisios žinios apie rusų žiaurumus Ukrainoje, kurie visiškai paraleliai sekė knygos veiksmą. Brrrr.


Ar čia taip supuolė ar ką, bet tai jau kelinta iš eilės itin stipri Balto leidyklos knyga. Labai stipri, labai paveiki ir labai patiko.#balto #dovana #paskutiniszaliuojantisslenis #marksullivan

80 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page