top of page
Search

Simon Stranger - Šviesos ir tamsos enciklopedija

Henris Rinanas - žemaūgis batsiuvio sūnus savo elgesiu Antrojo pasaulinio karo metu šokiravęs visą Norvegiją. Kaip suprantu, vietiniams tai gerai žinomas asmuo, turinti nekenčiamiausio norvego titulą. Kodėl? Dėl negailestingo žmonių žudymo. Aukomis tapo tie, kurie nenorėjo remti nacių rėžimo ir būrėsi į pasipriešinimo grupes. Henris sėkmingai infiltruodavosi ir išduodavo šiuos asmenis naciams. Tiksliau - ne tik išduodavo, bet pats užsiėmė tardymais, sadistiškais kankinimais bei žudymais.


Knygos konceptas įdomus. Skaitytojas vedamas per istoriją alfabeto tvarka raktiniais žodžiais. Čia susipina dvi istorijos - jau minėto Henrio bei knygos autoriaus Simono Strangerio žmonos prosenelio Hiršo Komisaro. Ponas Komisaras prieš karą turėjo sėkmingą verslą, bet vėliau buvo įkalintas lageryje ir galiausiai nužudytas. Knygoje pamažu atskleidžiama priešistorė Henrio, kuris tikrai negimė būdamas toks žiaurus. Gija po gijos susipina Henrio vaikystės išgyvenimai, paauglystės skauduliai ir gauname didelį skausmo kamuolį, kuris sprogsta. Tik šįkart skauda nebe Henriui, o visiems, kurie pasitaikys jo kelyje.


Stipri knyga, įdomus sumanymas, bet pagavau save neįsigyvenus į istoriją. Nebūtinai kalta knyga, gal laikas jai nebuvo tinkamas. Per daug painiai man pynėsi šios dvi istorijos į vieną. Tiesa, pabaiga išties suintrigavo, bet tas pirminis skaitymas buvo drungnokas.
#simonstranger #sviesosirtamsosenciklopedija #knyga #knygos #apzvalga #atsiliepimas #balto #remiama


62 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page