top of page
Search

Sonya Winterberg - Mes - vilko vaikai

Updated: Aug 17, 2020

Vos paėmus šią knygą į rankas, aišku viena - skaityti lengva nebus. Nuo viršelio žvelgia likimo nuskriaustų žmonių atvaizdai, nugarėlėje verkiantis vaikas griuvėsių fone, o knygos viduryje aptinku jau suaugusių vilko vaikų portretus, kurių dauguma laime nespinduliuoja. Prisipažinsiu, aš nebuvau girdėjus apie vilko vaikus ir tikrai nežinojau kas jie tokie. Gal dėl to mane tai sukrėtė dar labiau.


O vilko vaikai - tai mažyliai, kuriuos 1944m. į Rytprūsius įsiveržus Raudonąjai armijai, likimas atskirė nuo artimųjų. Kai kurie jų pasimetė geležinkelio stotyse, kiti vieni liko, kai iš bado mirė tėvai ar jais besirūpinę seneliai ir t.t. Agresijos daug, baisumų taip pat. Maži vaikai lieka vieni ir būstas bei maistas tampą jų pačių reikalu. Jais pasirūpinti nėra kam. Pamažu sklinda gandas apie Lietuvą, kurioje neva vaikai bus saugūs, gaus pavalgyti, o gal net įvaikinti. Žodžiu, viskas išsispręs. Tiesa tokia, kad būdavo visko: nemažai lietuvių išgelbėjo vokietukus, bet neretai jie turėdavo elgetauti, laikinai tarnauti ūkiuose, gyventi tam nepritaikytose sąlygose ir slėpti savo tapatybę. Raudonoji armija itin nepalankiai žiūrėjo į šiuos vaikus. Jų tapatybė neretai galėjo tapti mirties nuosprendžiu.


Ši baisi istorijos dėmė pasakojama per asmenines jau užaugusių vilko vaikų istorijas. Pasakojimas fragmentiškas - nei viena istorija neatiduodama skaitytojui nuo pradžios iki galo iš karto. Tas šiek tiek erzina, nes pradžioje bandai kaip pavyzdingas skaitytojas sužiūrėti kur kieno istorija, o vėliau tiesiog supranti - sekti neverta, nes tie maži pasakojimo gabalėliai yra tiesiog dalis vienos ir labai baisios istorijos. Priskirimas vieno baisaus įvykio konkrečiam žmogui nieko nekeičia. Tada skaityti tampa lengviau.


Knygoje aptariama ne tik baisos vaikų patirtys, bet ir tai kaip visas šis košmaras tęsiasi toliau: vaikų atsižada artimieji, jų tapatybė lieka neaiški, jie jaučiasi nepageidaujami ir iki galo nežinantys kokia jų tautybė.


Nemeluosiu, tai baisiausia mano gyvenime skaityta knyga. Pirmiausia todėl, kad aš apskritai apie šiuos įvykius nieko nežinojau, antra - kas liečia vaikus visad ypatingai sujaudina ir graudina, o be to baisumai ties vaikais nesibaigia: žmonės žudomi, moterys prievartaujamos vaikų akyse. Knyga puikiai parodo, kas gali būti žmonės vienas kitam - didžiausias išsigelbėjimas arba baisiausias košmaras. Vis tik skaityti, manau, reikia - istorijos pamokos turi būti išmoktos, tad norintiems pažinti ir ne tokius gražius praeities įvykius- ši knyga kaip tik. Įspėju - gali prireikti nosinaičių.
#darvienapuslapi #knygutinklarastis #tinklarastis #briedis #sonyawinterberg #mesvilkovaikai #remiama

2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page