top of page
Search

Viktor E. Frankl - Žmogus ieško prasmės

Updated: Aug 11, 2020

Austrijos sostinė Viena tapo svarbiausių psichologijos bei psichoterapijos mokyklų lopšiu. Čia susiformavo Freudo psichoanalizė, kurioje žmogus orientuojasi į malonumo siekimą, taip pat Adlerio individualioji psichologija, kurioje žmogus siekia galios, o taip pat Franklio, kurioje žmogus gyvenime ieško prasmės. Pirmojo Franklio knygos leidimo pavadinimas buvo “Psichologas, išgyvenęs koncentracijos stovyklą” nusako esmę. Taip, šis žmogus psichologas ir taip, jis išgyveno holokausto žiaurumus.


Knyga suskirstyta į dvi dalis. Pirmoje autorius aptaria koncentracijos stovyklų gyvenimą iš psichologinės perspektyvos. Kodėl žmonės, iš esmės pasmerkti mirčiai, išgyveno? Kodėl didžioji dalis žuvo? Kas skatino išgyvenusiuosiu nepasiduoti? Kodėl kai kurie karininkai buvo daug geranoriškesni nei tokie pat mirčiai pasmerktieji broliai? Ką tai sako apie žmogaus prigimtį? Galime susipažinti su išsamia paichologine analize, kuri nėra moksliškai sausa, o kartu įdomi, nes rasite nemažai naujų ir bent jau mane nustebinusių faktų.


Antrojoje dalyje Franklis išdėsto logoterapijos pagrindus. Tai yra glaustas ir koncentruotas psichologinės mokyklos pagrindas, kurioje anot Franklio vienas dalykas, kurio kiekvienas žmogus savo gyvenime siekia yra prasmė. Taip pat autorius iškelia pasirinkimo ir atsakomybės svarbą. Įvedamos tokios sąvokos kaip egzistencinis vakuumas, kuriame gyvena didelė dalis visuomenės ir kurios vienas pagrindinių simptomų - pasibodėjimas gyvenimu, nuobodulys.


Besidomintiems psichologija ir norintiems daugiau pažinti save ši knyga yra MUST. Įdomi, įtraukianti, tikra ir supurtanti. Manau, nevienam ją skaitysiančiam sukels daugybę minčių ir pasvarstymų, o ko daugiau galime norėti skaitydami, jei ne praturtinti save? Gero skaitymo!


#darvienapuslapi #knygutinklarastis #tinklarastis #viktorefrankl #zmogusieskoprasmes

34 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page